Jadroplov Jadroplov d.d. - Split, Hrvatska Međunarodni pomorski prijevoz

Prijava
Jadroplov d.d. - Split, Hrvatska Međunarodni pomorski prijevoz
 
 
 

facebook linkedin

O društvu

JADROPLOV d.d.
sa sjedištem u Splitu, Obala kneza Branimira 16,
PP 511, 21000 Split, Republika Hrvatska

Društvo je osnovano 1947.god. i registrirano kod Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem 060000041.

Registrirane djelatnosti:

 • popravak, preinaka brodova
 • prijevoz putnika morem i priobaljem
 • prijevoz robe (tereta) morem i priobaljem
 • prijevoz robe (tereta) cestom
 • prekrcaj tereta u lukama
 • prekrcaj tereta u pristaništima
 • skladištenje robe
 • usluge u pomorskom prometu
 • djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima
 • djelatnost ostalih agencija u prometu
 • iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • iznajmljivanje automobila
 • iznajmljivanje ostalih kopnenih sredstava
 • iznajmljivanje plovila
 • iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala
 • pružanje savjeta u računalnoj opremi (hardware-u)
 • obrada podataka
 • izrada baze podataka
 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • tehničko ispitivanje i analiza,
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • tajničke i prevoditeljske djelatnosti
 • ostale poslovne djelatnosti
 • obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje-organizacija tečajeva i seminara
 • radi stjecanja zvanja i vještina u pomorskoj djetnosti
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • usluga javnih skladišta
 • popravak brodske opreme i spremnika (kontejnera)
Statut
ispis