Jadroplov Jadroplov d.d. - Split, Hrvatska Međunarodni pomorski prijevoz

Prijava
Jadroplov d.d. - Split, Hrvatska Međunarodni pomorski prijevoz
 
 
 

facebook linkedin

Novosti

31. kolovoza 2016.

DOPUNA DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE

Na temelju odredbe članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26, Statuta društva Jadroplov d.d. Split, Međunarodni pomorski prijevoz ( u daljnjem tekstu: Društvo ), Uprava Društva dana 17. kolovoza 2016. godine objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA 
REDOVNE SKUPŠTI E TRGOVAČKOG DRUŠTVA 
JADROPLOV d.d. SPLIT

koja će se održati dana 8. rujna 2016. godine u 10 sati, u poslovnom sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16.

ispis